Στοιχεία Επικοινωνίας

Porto Enetiko Suites
Αρκαδίου 299, 74100
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: 28310 55003, 28310 21272
E-Mail: info@portoenetikosuites.gr
Url: www.portoenetikosuites.gr